Gorbačov je Antikrist dôkazy sú ohromujúce napísal jeden diletant. Napisal aj knihu aby sme si dali do knižnice, ked sa budeme modliť k dnešnému Putinovmu fašistickému Rusku. Možno je to tá čudná červená značka na čele Michaila Gorbačova. Možno je to konzervatívne sklamanie, že Ronald Reagan odišiel do Moskvy. Ale z akéhokoľvek dôvodu existuje malá, ale hlasná skupina fundamentalistických kresťanov, ktorí sú pripravení tvrdiť, že sovietsky generálny tajomník je Antikrist, Diablov agent na Zemi. Neznamená to len, že Gorbačov je zlý človek alebo že predstavuje zlý systém. Myslia tým, že je nástrojom diabla. Antikrist. Sám pán 666.

Gorbačov je 666 Antikrist


Najprv napíšeme, že všetky nábožentvá na svete sú výmyslom Babylonu a potom Vatikánu, aby ľudia celý život trpeli zo strachu pred peklom, lebo vraj iba ten čo trpí bude spasený. Náboženstvá sú aj najjednoduchším spôsobom na vyvolanie akejkoľvek vojny za účelom depopulácie planéty. Jedno s druhým ruka v ruke kráča. Tak všetky odvolávky ale hlavne vysvetlenia autora sú bludy z náboženských kníh ako Biblia a sú čistý podvod, lebo v kvantovej fyzike vesmíru, žiadny Boh neexistuje.


Čo nám to zistili ten diletant, ktorý nevie, že Gorbačova do funkcie navrhol Putinov miláčik Jurij Andropov. Jurij Andropov je teda ten Boh. Navrhol ho preto aby oblbli Rusi všetkých, že sa otvárajú svetu. Samozrejme bola bola to klasická ruská dezinformácia, lebo výsledok vidíme v dnešnom fašistickom Rusku Dugina. Toto teda nebolo o žiadnom rozpade ZSSR.


Robert W. Faid, 59-ročný bývalý inžiniersky supervízor, ktorý má magisterský titul z teológie na Coatesville Bible College a je autorom knihy „Vedecký prístup ku kresťanstvu“. V novej knihe “Gorbačov! Prišiel skutočný Antikrist?” tvrdí, že sovietsky vodca spĺňa prakticky všetky biblické proroctvá o Antikristovi.

Pre Faida bolo minulotýždňové summitové stretnutie v Moskve tragédiou: “Som si istý, že prezident Reagan netuší, že s kým hovorí, je Antikrist, ako naznačujú dôkazy.” Zoberme si otázku materského znamienka na Gorbačovovom čele. Pre Faida a tých, ktorí zdieľajú jeho názory, to nie je len obyčajné materské znamienko. Je to Znamenie Satana.

„Keď sa pozriem na vrch Gorbačovovej hlavy, vidím červeného draka a nad pravým okom visí chvost, ktorý predstavuje hviezdy,“ hovorí Faid. Vysvetľuje, že svätý Ján v Zjavení: 12:3-4 zobrazuje Satana podobnými výrazmi, ako „veľkého červeného draka… a jeho chvost pritiahol tretiu časť nebeských hviezd a hodil ich do zem

. . . “Tak, hovorí Faid, “ak je Gorbačov skutočne Antikrist, Satan ho označil v lone jeho matky.”

Antikrist je v novozákonnej tradícii satanským diktátorom, ktorý uvrhne svet do biedy a vojny skôr, ako sa Ježiš Kristus vráti, aby zachránil veriacich. Na tento post už v minulosti kandidáti nominovali fundamentalistickí kresťania – najmä Henry Kissinger.

Ale podľa Faida a niektorých spoluveriacich sa žiadna tak dokonale nezhodovala so stopami načrtnutými v Zjavení a inde. Medzi znaky: číselná hodnota jeho mena, ktorá je násobkom hrôzostrašných 666, ak použijete „teomatickú“ teóriu a jeho nadvláda nad tým, čo Revelations nazýva „desať korún“, o ktorých Faid hovorí, že sú v skutočnosti národy sovietskeho bloku, Pobaltské štáty a Afganistan.

„Dôkazy sú ohromujúce, že Gorbačov 666 je Antikrist,“ hovorí Robert W. Faid, 59-ročný bývalý inžiniersky supervízor, ktorý má magisterský titul z teológie na Coatesville Bible College a je autorom knihy „Vedecký prístup ku kresťanstvu“. V novej knihe “Gorbačov! Prišiel skutočný Antikrist?” tvrdí, že sovietsky vodca spĺňa prakticky všetky biblické proroctvá o Antikristovi.

Zoberme si otázku materského znamienka na Gorbačovovom čele. Pre Faida a tých, ktorí zdieľajú jeho názory, to nie je len obyčajné materské znamienko. Je to Znamenie Satana.

„Keď sa pozriem na vrch Gorbačovovej hlavy, vidím červeného draka a nad pravým okom visí chvost, ktorý predstavuje hviezdy,“ hovorí Faid. Vysvetľuje, že svätý Ján v Zjavení: 12:3-4 zobrazuje Satana podobnými výrazmi, ako „veľkého červeného draka… a jeho chvost pritiahol tretiu časť nebeských hviezd a hodil ich do zem

. . . “Tak, hovorí Faid, “ak je Gorbačov skutočne Antikrist, Satan ho označil v lone jeho matky.”

Antikrist je v novozákonnej tradícii satanským diktátorom, ktorý uvrhne svet do biedy a vojny skôr, ako sa Ježiš Kristus vráti, aby zachránil veriacich. Na tento post už v minulosti kandidáti nominovali fundamentalistickí kresťania – najmä Henry Kissinger (osobne si myslím, že je na túto prácu príliš nízky).

Ale podľa Faida a niektorých spoluveriacich sa žiadna tak dokonale nezhodovala so stopami načrtnutými v Zjavení a inde. Medzi znaky: číselná hodnota jeho mena, ktorá je násobkom hrôzostrašných 666, ak použijete „teomatickú“ teóriu a jeho nadvláda nad tým, čo Revelations nazýva „desať korún“, o ktorých Faid hovorí, že sú v skutočnosti národy sovietskeho bloku, Pobaltské štáty a Afganistan.

Prirodzene, táto správa bude skôr sklamaním pre tých, ktorí vkladajú svoje nádeje do summitu a zmiernenia napätia. Ani ratifikácia zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vyhliadka zmluvy o obmedzení strategických zbraní (START) nám neumožnia vyhnúť sa temnému osudu, ktorý nás čaká, keď Gorbačov a jeho ateistickí stúpenci dobyjú svet, poznamenáva Faid. Ako poukazuje vo svojej knihe, ruské slovo pre mier – vyslovované „mir“ – tiež znamená „svet“.

“O koľko to musí byť jasnejšie?” Faid píše. „Keď Gorbačov hovorí: „Chcem mier“, v skutočnosti hovorí: „Chcem svet.”

Ak je Gorbačov naozaj Antikrist, samozrejme, môže to zmeniť krajinu americkej politiky. Po prvé, pre Reagana a akéhokoľvek budúceho prezidenta bude veľmi ťažké predať Senátu akékoľvek dohody o zbrojení s ním. Demokrati, nervózni z toho, že sa zdajú byť slabí v obrane, môžu odstúpiť od akéhokoľvek typu dohody s hlavným predstaviteľom diabla na zemi.

Dokonca aj tradične liberálni obyvatelia Washingtonu DC by mohli hlasovať proti demokratom, ak by sa strana snažila urobiť príliš veľa ústupkov Antikristovi. Mohlo by sa to dokonca stať takou témou volebného roka, ktorá by mohla Georgovi Bushovi ponúknuť ďalšiu príležitosť zaujať pozíciu nezávislú od prezidenta. Titulky by zneli: BUSH TO SATAN: NO DEALS.

Téza Gorbačov ako Antikrist je najnovším príkladom stáročného hľadania Antikrista medzi niektorými kresťanmi. Martin Marty, profesor teológie na Chicagskej univerzite, tvrdí, že dlhotrvajúca snaha identifikovať Antikrista je podobná „kresťanskej astrológii… môžete prinútiť čokoľvek, aby sa stalo naším právom“.

Hovorí, že obavy fundamentalistov o Gorbačova v skutočnosti pramenia z inej príčiny: “Fundamentalisti, ktorí počítali s tým, že Reagan bude vo svojom odpore voči komunizmu absolútne neústupný, sú zmätení. Cítia, že za relatívnou ústretovosťou administratívy k Sovietom je satanské sprisahanie.”

Faid však tvrdí, že svoje závery zakladá na tom, čo vidí ako kumulatívny účinok 14 zo 16 antikristovských indikátorov v Zjaveniach, ktoré sa vzťahujú len na Gorbačova. (Dve proroctvá, ktoré neplatia – zahojenie „smrteľnej rany“ na jednej z hláv šelmy – sa ešte nestali; Faid verí, že ide o metafory rozdrvenia nadchádzajúcej revolty v Poľsku.)

Aké silné sú Faidove dôkazy? Rozhodnite sa sami. Používa knihu „Teomatika“, ktorej spoluautorom je bývalá basketbalová hviezda Jerry Lucas, aby ukázal, ako v gréčtine, hebrejčine a ruštine sú písmená v mene Michaila S. Gorbačova násobkom „666“. (Zjavenie, 13:18: “Kto má rozum, nech spočíta počet šelmy… jej číslo je šesťsto šesťdesiatšesť.”


Toto číslo 666 a celá veta je najväčši podvod, lebo sa má čítať ako celok a potom spočítať. Vyjde vám číslo Ježiša Krista!
Takže tak.

Tu je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy: je to číslo človeka: 2 368. 31, 70, 430, 1.171, 666. A to je číslo Ježiša Krista“. Ten sa podľa ruských debilov ako Fomenko, Nosovksij, ale narodil na Kryme a tam je pochovaná aj bohorodička 🙂
Slovo šelma má ale aj spústu významov, ktoré sa hodia na človeka, lebo nejaký sibísky tiger alebo rys ostrovid, tu nebude vládnuť.


Stále nie ste presvedčení? Faid má viac ako tucet ďalších výberov z Biblie, aby dokázal svoje tvrdenie. V Zjavení 13:1 sa objavuje táto kľúčová pasáž: „A ja… som videl vystupovať z mora šelmu…“ Jeden z dôvodov, prečo tvrdí, že „more“ je v skutočnosti Sovietsky zväz, je ten, že keď Gorbačov bol vymenovaný za vodcu Sovietskeho zväzu, populácia krajiny bola 276 miliónov — a 276 je Satanovo číslo, podľa fundamentalistických priaznivcov čísla ako Faid.

Takto Faid vysvetľuje Gorbačovov rýchly vzostup v hierarchii komunistickej strany: “Kto je za to všetko zodpovedný? Môže byť len jedna odpoveď! Zodpovedný bol Satan.” Všetky kumulatívne dôkazy, vypočítava Faid, znamenajú, že pravdepodobnosť, že Gorbačov je v skutočnosti Antikrist, je viac ako „sedemsto desať kvadriliónov“ ku jednej (aby som bol presný: 710 609 175 188 282 100 ku 1) – číslo, ku ktorému dospel výpočtom pravdepodobnosti jedného muža, ktorý spĺňa všetky biblické požiadavky na Antikrista.

Ešte znepokojujúcejšie sú podľa neho hrôzy, ktoré nám spôsobí Antikrist – t.j. Gorbačov, keď dobyje svet. Medzi nimi: „znamenie šelmy“ vytetované na ruke alebo na čele všetkých osôb, ktoré chcú nakupovať alebo predávať tovar, vrátane potravín. Faid predpovedá, že samotná značka by mohla byť „séria tyčiniek používaných v kódexe univerzálnych produktov, ktorý už existuje vo väčšine supermarketov“.

Polícia by použila prenosné, ručné skenerové prútiky, aby vynútila súlad s pravidlami Antikrista. Tento scenár, v ktorom sa stretávajú so Satanom a špičkovými technológiami, by mohol v konečnom dôsledku prinútiť ľudí, aby si vybrali medzi jedením teraz alebo večným zatratením neskôr, hovorí. Chápem, že o tom len premýšľajú.

Súlad s pravidlami Satana

A týmito Vatikánským kresťanmi OPUS DEI sa obklopili Republikáni Trumpa, Busha a Nixona 🙂