Inflácia síce už klesla, ale zraniteľné miesta zostali, nepočítajte s mäkkým pristátím pre svetovú ekonomiku. Napriek najrýchlejšiemu sprísneniu menovej politiky od 80. rokov sa americký ekonomický rast pravdepodobne v roku 2023 zrýchlil. Európa sa väčšinou odstavila od ruského plynu bez ekonomickej katastrofy.

Inflácia klesla, ale zraniteľné miesta zostali
nepočítajte s mäkkým pristátím pre svetovú ekonomiku

Globálna inflácia klesla bez veľkých nárastov nezamestnanosti, sčasti preto, že trhy práce sa doteraz ochladzovali najmä rušením voľných pracovných miest, nie samotných pracovných miest. Na konci roka optimisti, ktorí predpovedali „mäkké pristátie“, absolvujú víťazné kolá.

Svetová ekonomika však zostane v roku 2024 krehká. Hoci inflácia bude nižšia, zostane príliš vysoká. Hospodárska politika stále čelí mučivému balansovaniu. A aj keď sa Amerika bude naďalej vyhýbať recesii, zvyšok sveta vyzerá zraniteľne.

Nedávny pokles inflácie priniesol centrálnym bankárom úľavu. Ale vo veľkých, bohatých ekonomikách je nepravdepodobné, že bude pokračovať v poklese až k ich 2% cieľom, pokiaľ nezasiahne recesia. Po prvé, trhy práce stále vyzerajú príliš horúco a rast nominálnych miezd príliš vysoký. Po druhé, ekonomiky budú musieť bojovať s dôsledkami drahšej ropy.

Práve vo chvíli, keď sa zdalo, že ponukové šoky z obdobia pandémie a ruskej invázie na Ukrajinu sa rozplynuli, dodávateľské reťazce boli upchaté a ekonomiky opäť vyrovnané, barel ropy od leta zdražel asi o tretinu, a to vďaka zníženiu produkcie v r. Saudská Arábia a inde. Pokles ceny zastavil útok Hamasu na Izrael. Výsledný drahší benzín by mohol vyvolať obavy z „druhej vlny“ inflácie.

Hlavné centrálne banky pravdepodobne nebudú ďalej zvyšovať úrokové sadzby, namiesto toho budú akékoľvek oživenie inflácie spôsobené ropou považovať za dočasné. Ale zo strachu pred predčasným vyhlásením víťazstva nebudú mať záujem znižovať sadzby. Podľa nedávnych dôkazov americká ekonomika dokáže vydržať napäté peniaze, aj keď veľké spoločnosti refinancujúce dlhy a domácnosti, ktorým sa minuli úspory z obdobia pandémie, sa začínajú cítiť stlačené.

Vysoké úrokové sadzby však môžu priviesť už aj tak rozkolísanú ekonomiku eurozóny do recesie a strach z inflácie by mohol zabrániť jej politikom v reakcii na zníženie sadzieb.

Dokonca aj robustnosť americkej ekonomiky prichádza s veľkou hviezdičkou: podporuje ju mimoriadna úroveň vládnych pôžičiek. V čase písania tohto článku je deficit federálnej vlády ročným tempom nad 7 % hdp. Diskutuje sa o tom, či úrokové sadzby vstúpili do režimu „vyššieho, dlhšieho“. Odpoveď závisí od toho, či požičiavanie pokračuje.

Pravdepodobne bude: Kongres sa s tým nepostaví v prezidentsko-volebnom roku. A prvou úlohou pre ďalšieho obyvateľa Bieleho domu bude obnovenie zníženia daní Donalda Trumpa z roku 2018, z ktorých mnohé vypršia v roku 2025 a ktoré sa dokonca ani demokrati zdráhajú nechať úplne prepadnúť.

Ekonomiky bez slobodného požičiavania si vlád vyzerajú zraniteľnejšie. Okrem pravdepodobnej recesie v Európe trpí aj svetová ekonomika spomalením rastu Číny. Či sa Čína odrazí a unikne „japonizácii“, bude závisieť od miery, do akej vláda bude pokračovať v otváraní stimulačných kohútikov.

Nedávne zhoršenie tvorby čínskej hospodárskej politiky – vo všetkom, od ukončenia nulovej COvid až po technologický zásah – naznačuje, že by nebolo rozumné očakávať dobre nastavený stimul. A Čína čelí fiškálnym obmedzeniam v dôsledku zadlženosti svojich miestnych vlád.

Postupné zhoršovanie geopolitického napätia medzi Amerikou a Čínou a celosvetová vlna protekcionizmu sypú piesok do obchodu. Podľa charitatívnej organizácie Global Trade Alert sa počet zavedených protekcionistických opatrení zvýšil z približne 9 000 pred desiatimi rokmi na približne 35 000 dnes.

Hoci niektoré ekonomiky v Ázii profitujú z premiestnenia dodávateľských reťazcov mimo Číny, duplicitné investície a strata ziskov zo špecializácie negatívne ovplyvňujú potenciálny rast globálnej ekonomiky. Dokonca aj víťazi, ako napríklad rýchlo rastúca India, vykazujú znepokojivý posun smerom k domácej ekonomike.

Chudobné krajiny, ktoré nie sú schopné profitovať z prerozdeľovania investícií, trpia vysokou zadlženosťou, nízkym rastom a silným dolárom. V roku 2024 bude mmf pokračovať v úsilí nájsť spôsob, ako poskytnúť odpustenie dlhu krajinám, ktoré sú silne zadlžené Číne a iným veriteľom, ktorí sa nehlásia k tradičným princípom reštrukturalizácie dlhu.

A ak americké deficity budú naďalej poháňať jej ekonomiku, zatiaľ čo globálny rast sklame, očakávajte, že dolár bude ešte rásť, čím sa zhorší ich trápenie.

Možnosť znovuzvolenia Trumpa do Bieleho domu prináša potenciál všetkých týchto trendov zväčšiť. Druhé Trumpovo funkčné obdobie by pravdepodobne znamenalo ešte hlbšie zníženie daní – a teda väčšie deficity – a ďalšiu eskaláciu obchodnej vojny. Rovnako ako v roku 2016 by sa akciové trhy mohli zotaviť, ak v novembri vyhrá pán Trump, ale nebola by to dobrá správa.

Do konca roku 2024 sa možno bude zdať, že globálna ekonomika nepristane mäkko a skôr ako začiatok ďalšej divokej jazdy.