Orbán len ťažko uveril, že jeho rodinní príslušníci pracujú ako subdodávatelia na štátnej výstavbe. Dopravný podnik premiérovho otca dostáva z verejných zdrojov takmer 300 miliónov forintov ako subdodávateľ na rekonštrukciu železnice v južnom Balatone. Premiér argumentoval, že ak sa firmy jeho rodiny zúčastňujú len na štátnych projektoch ako dodávatelia rôznych produktov, nie je to podľa neho problém.

Orbánovi rodinní príslušníci pracujú ako subdodávatelia na štátnej výstavbe

Dokumenty získané po niekoľkomesačných súdnych sporoch však dokazujú, že jedna z Orbánových firiem sa ako subdodávateľ podieľa na jednom z najväčších prebiehajúcich štátnych stavebných projektov, obnove železničnej trate Južný Balaton. Dopravná spoločnosť Nehéz Kő Kft. získa z tohto projektu takmer 300 miliónov HUF.

Spoločnosti sa zvyčajne môžu podieľať na stavebných projektoch v troch rôznych kapacitách. Verejné obstarávania vyhrávajú hlavní dodávatelia alebo konzorciá pozostávajúce z niekoľkých hlavných dodávateľov, ktorí sú zodpovední za úplnú realizáciu jednotlivých projektov. Títo hlavní dodávatelia môžu poveriť takzvaných subdodávateľov vykonávaním rôznych čiastkových úloh. Okrem hlavných a subdodávateľov sú z verejných peňazí platené aj firmy, ktoré dodávajú stavebný materiál potrebný na projekt – tieto firmy sa na trhu nazývajú dodávatelia.
Orbánovi rodinní príslušníci pracujú ako subdodávatelia na štátnej výstavbe
V údajoch o verejnom obstarávaní možno väčšinou nájsť informácie o hlavných dodávateľoch a väčších subdodávateľoch. Firmy Orbánovcov participovali na štátnych projektoch na nižšej úrovni, preto ich prítomnosť mohla zostať skrytá. V posledných mesiacoch sa našlo viacero dôkazov o ich účasti na štátnych stavbách a vystupovali väčšinou v úlohe dodávateľov. Z prijatých dokumentov o balatonskej investícii je však dnes známe, že minimálne v jednom prípade dostali ako subdodávatelia aj verejné prostriedky.

Viktor Orbán povedal, že „uvidí“, či sa firmy jeho rodiny podieľajú na štátnych projektoch. Pred zverejnením článku sa premiéra opýtali, či si ho od tlačovej konferencie skutočne pozrel. Informovali sme ho aj o tom, že podľa dokumentov bola jedna z Orbánových firiem subdodávateľom projektu Južný Balaton. Premiéra sa opýtali aj na to, či teraz považuje za prijateľné, aby jeho rodinná firma dostala verejné peniaze ako subdodávateľ štátnej investície, no Viktor Orbán na žiadnu z otázok samozrejme neodpovedal.

Hoci počas prvého funkčného obdobia Viktora Orbána vo funkcii premiéra výslovne požiadal svojho otca, aby sa nezúčastňoval na štátnych investíciách, odhalili že k výkonnosti Orbánových firiem, ktoré v posledných rokoch ohromne rástli, prispeli mnohé štátne, najmä diela financované EÚ. Podieľali sa na viacerých veľkých kanalizačných a cestných stavbách a objavili sa aj v projekte obnovy železnice na južnom brehu Balatonu.

Takmer dva roky prebiehala rekonštrukcia 53-kilometrovej železničnej trate medzi mestami Szántód a Balatonszentgyörgy. Investícia bola realizovaná o 16,9 miliardy forintov drahšie, ako sa pôvodne plánovalo, z celkových 72,4 miliardy forintov. 79 percent nákladov je financovaných z fondov Európskej únie. Dodávateľom investície je spoločnosť Déli-part 2016 Konzorcium, ktorá má troch členov: R-Kord Építőipari Kft., spoločnosť V-Híd Zrt. spoločností.

Časť stavebného materiálu potrebného na obnovu balatonskej železnice je podľa miestnych zdrojov obstarávaná od ťažobnej spoločnosti v Gánte, ktorej väčšinovým vlastníkom je otec Viktora Orbána. Na otázky o pôvode stavebných materiálov však vedúci konzorcia ani príslušné štátne organizácie neodpovedali.

Koncom augusta preto spustili verejnú žalobu o požadované údaje s pomocou organizácie právnej ochrany TASZ a právnika Dr. Zsolta Szegediho. V decembri padol v prípade právoplatný rozsudok: Metropolitný súd nariadil štátnej spoločnosti zodpovednej za investície do výstavby ciest a železníc NIF Nemzeti Infrastructura Fejlsztő Zrt., aby vydala platobný zoznam subdodávateľov a dodávateľov zapojených do projektu.

Takmer 300 miliónov firme Győző Orbán

NIF zatiaľ nemenoval dodávateľov podieľajúcich sa na projekte, no subdodávatelia áno. Členovia konzorcia spolupracovali spolu so 134 subdodávateľskými spoločnosťami, medzi nimi je aj najpozoruhodnejšie rastúca firma Orbánovcov, Nehéz Kő Kft. Firmu, ktorá vznikla v roku 2004, predtým vlastnili dvaja mladší bratia Viktora Orbána Győző Orbán mladší a Áron Orbán, no od vlaňajšieho októbra je výlučným vlastníkom Győző Orbán starší.

Nehéz Kő Kft. od roku 2012 prepravuje stavebný materiál pre spoločnosť Dolomit Kft., ktorej väčšinovým vlastníkom je aj Orbánov otec, uvádza sa na internetovej stránke spoločnosti. Spomedzi 134 subdodávateľov dostáva Nehéz Kő Kft. 18. najvyššiu sumu, spolu 298 miliónov forintov.

Spoločnosť Nehéz Kő Kft mala nárok na v dokumentoch zaslaných NIF však nie je uvedené, aký druh služby poskytoval. Pokúšali sa to zistiť od spoločností NIF, Swietelsky Vasúttechnika Kft. a Nehéz Kő Kft., ale žiadna zo spoločností na otázky neodpovedala. Na projekte sa okrem Nehez Kő Kft. podieľalo ďalších 14 subdodávateľov, ktorých súčasnou hlavnou činnosťou je dodávka tovaru alebo iné súvisiace služby, no všetci mali z projektu nižšie príjmy ako firma Orbán.

Za akú službu bola spoločnosť Nehéz Kő Kft. zaplatená, sa pýtali spoločnosti NIF Zrt. Zároveň bolo oznámené, že NIF Zrt. nemá vplyv na to, s akými subdodávateľmi a dodávateľmi konzorcium realizujúce investíciu pracuje.

“Podľa pravidiel má konzorcium len jednostrannú oznamovaciu povinnosť týkajúcu sa dodávateľov*, ktorú NIF Zrt. iba uznáva,” napísala spoločnosť.


Viktor Orbán je pri moci už viac ako desať rokov, no podľa jeho tvrdení sa za túto dobu nestal boháčom: podľa posledného majetkového priznania nenašetril ani cent. Členovia jeho rodiny medzitým zbohatli o miliardy. A toto obohatenie sa aspoň sčasti uskutočnilo z verejných peňazí.

Príbeh vyšetrovania, ktoré trvalo viac ako štyri roky:

Ako sledovali dobre naložené kamióny, ktoré odchádzali z bane Orbánovho otca
Ako našli prvý písomný dôkaz, že firmy Orbánovho otca dodávajú stavebný materiál na štátne investície
Ako zažalovali a spracovali takmer stotisíc strán interných dokumentov
Ako zistili, že časť štátnych miliárd Lőrinca Mészárosa pripadá Orbánovcom
Ako s tým všetkým konfrontovali Viktora Orbána v Bruseli a jeho otca v jeho bani v Gánte

Vyhraj volby môžeš všetko, platí v každom postkomunistickom štáte 🙂