Skrytých 664 miliónov eur lebo väčšina darov európskym stranám pochádza z neznámych zdrojov. Uvediem si priklady. Medzinárodný tím novinárov zisťujúcich fakty skúmal dary veľkým európskym stranám. V Maďarsku to prebieha viac-menej transparentne, ale s financovaním strán sú aj iné problémy.

Väčšina darov európskym stranám pochádza z neznámych zdrojov, 664 miliónov eur

Nie sú k dispozícii dostatočné informácie o financovaní európskych politických strán, čo môže viesť k zneužívaniu a oslabovaniu dôvery v strany, zistilo medzinárodné novinárske vyšetrovanie Prieskum odhalil, že politické strany členských krajín EÚ – ktoré sú už členmi Európskeho parlamentu alebo doň pravdepodobne vstúpia v súčasných voľbách dostali 941 miliónov eur formou darov medzi 2019 a 2022. V prípade 664 miliónov eur však nie je jasné, kto peniaze daroval.

Rôzne krajiny EÚ majú rôzne pravidlá o tom, od koho strany môžu prijímať dary a či musia byť mená ich darcov zverejnené. Transparentnosť je slabšia najmä vo vyspelých západoeurópskych krajinách, ako je Nemecko či Francúzsko, no problémy s transparentnosťou sú aj inde, vyplýva z výskumu, na ktorom sa zúčastnilo 50 novinárov z 24 krajín. Direkt36 sa dozvedel aj o hlavných zisteniach výskumu.

„Ak sa pozriete na dostupné čísla a transparentnosť financií politických strán a ich kandidátov, celkový obraz je veľmi sklamaním,“ povedal belgický politológ Wouter Wolfs. Podľa Wolfsa je súčasťou problému to, že orgány zodpovedné za audit finančných účtov strán sú podfinancované alebo nie vždy nezávislé. „Všetky pravidlá stoja alebo zlyhávajú na implementácii a kontrolách,“ dodal politológ.

Existujú aj príklady, keď darcovia dávajú peniaze výmenou za nejakú láskavosť. V Bulharsku napríklad v roku 2021 Nyikolay Szabev, majiteľ najväčšieho súkromného poskytovateľa poštových služieb, venoval 50 000 eur strane s názvom „Stále sa meníme“. Potom strana zvolila na post ministra dopravy a spojov Szabeva, ktorý ako minister riadil aj štátnu poštu, ktorá je najväčším konkurentom jeho vlastnej súkromnej firmy.

Lotyšsko je podľa štúdie jednou z najtransparentnejších krajín, zverejňujú sa mená a rodné údaje všetkých darcov v pobaltskej krajine. Systém sa však stále dá hrať. Niekoľkokrát sa stalo, že istí podnikatelia použili slamené maškrty na zakrytie svojej identity, a tak dar posielali stranám v mene iných, od ktorých za to očakávali nejakú priazeň.

Európania považujú politické strany za najskorumpovanejšie inštitúcie , ďaleko pred súkromnými spoločnosťami, finančnými organizáciami a verejným sektorom. Podľa prieskumu Eurobarometra na úrovni EÚ sa 6 z 10 Európanov domnieva, že korupcia je medzi politickými stranami bežná. Ešte viac ich znepokojuje nedostatočný dohľad a transparentnosť straníckych financií.

Medzinárodné vyšetrovanie zaradilo napr9klad Maďarsko medzi transparentnejšie krajiny, pokiaľ ide o financovanie strán, keďže maďarské strany sú povinné každý rok nahrať údaje o svojom rozpočte na svoju webovú stránku a mená darcov so sumou nad 500 000 HUF musia byť zverejnené.

Zároveň to nezabezpečuje ani úplnú transparentnosť, keďže strany uvádzajú len mená, ale nezverejňujú údaje, ako dátum narodenia či adresu ktoré by sa dali použiť na identifikáciu podporovateľov.

Situáciu v Maďarsku komplikuje aj to, že na politických kampaniach sa zúčastňujú aj aktéri, ktorí sú v princípe nezávislí od strán, no spolupracujú s nimi, alebo ich aspoň podporujú. Pravidelné sú napríklad kampane v záujme Fideszu, ktoré vedú občianske organizácie – ako je CÖF – alebo aktéri sociálnych médií sympatizujúci s vládou, často zo zdrojov blízkych vláde.

Okrem toho sa v Maďarsku stalo bežným, že vláda priamo vedie zjavne politické reklamné kampane. Herci sa objavili aj na opozičnej strane, napríklad internetové publikácie, ktoré zjavne fungujú na politické účely.

„V otázke financovania maďarských strán nie som optimista. Treba akceptovať, že prevádzka straníckeho systému stojí veľa peňazí,“ povedal Miklós Ligeti, právny riaditeľ Transparency International Hungary.

„V záujme odstránenia korupcie by mali byť strany podporované verejnými peniazmi na účely, ktoré sú väčšie ako súčasná suma a oveľa viac kontrolované, aby nemuseli triky riešiť svoje prežitie,“ vysvetlil Ligeti.

Zároveň dodal, že je nevyhnutné, aby Štátny kontrolný úrad pravidelne a dôsledne kontroloval hospodárenie strán a každý jeden vynaložený verejný zdroj sa dal spätne vysledovať. Podľa Ligetiho nie je nič zlé na tom, že strany prijímajú dary, ale aby bol systém transparentnejší, dary by sa podľa neho „treba prijímať s tvárou a menom“.

Preskúmali správy strán, ktoré kandidujú vo voľbách do EP v Maďarsku a ktoré boli založené pred rokom 2022. Najštedrejším darcom obdobia rokov 2019 až 2022 bol bývalý premiér Ferenc Gyurcsány, ktorý pred politickou kariérou zbohatol na svojich podnikoch, len v roku 2021 venoval svojej strane Demokratická koalícia takmer 49 miliónov forintov.

Klára Dobrev, poslankyňa Európskeho parlamentu DK, venovala strane v priebehu 4 rokov takmer 9 miliónov HUF.

Tlačová kancelária DK uviedla, že Gyurcsány, Dobrev a ďalší predstavitelia strany v Európskom parlamente, parlamente a samospráve podporujú DK aj z vlastných platov.

V skúmanom období Fidesz prijal jednoznačne najväčší počet darov, takmer jeden a pol miliardy forintov z ktorých väčšina bola menej ako päťstotisíc forintov, takže v týchto prípadoch nie je totožnosť darcu známa. Medzi menovanými darcami HVG už skôr identifikovala podnikateľov so záujmom o štátne podniky, ako je napríklad majiteľ stavebnej skupiny WHB Attila Paár.

Fidesz zinkasoval počas štyroch rokov viac ako dvojnásobok peňazí ako DK, ktoré ich nasledovalo v poradí, ktoré dostalo viac ako 611 miliónov HUF. Tretiu najväčšiu sumu vyzbierala MSZP, viac ako 502 miliónov forintov venovali strane súkromné ​​osoby.