Nenašiel sa žiadny dôkaz z údajov o genóme o chazarskom pôvode pre aškenázskych Židov. Pôvod a história aškenázskej židovskej populácie boli dlho predmetom veľkého záujmu a pokroky vo vysokovýkonnej genetickej analýze nedávno poskytli nový prístup k skúmaniu týchto tém. My a iní sme na základe údajov z celého genómu tvrdili, že aškenázska židovská populácia odvodzuje svoj pôvod z kombinácie zdrojov, ktoré siahajú do Európy aj na Blízky východ.

Genóme o chazarskom pôvode pre aškenázskych Židov

Dáme takýto vedecký článok, aby sme vyvrátili bludy vraj o druhom Izraeli na Ukrajine. Opak je pravdou, práve ruskí chazari, chcú naspäť svoje územie bývalej Khazárie, ktorá bola najväčšou ríšou v Európe, keď rusko ani neexistovalo. Chazari z Khazárie boli prekážkou a vlastne strážcami Európy pred inváziou tatárov, mongolov a podobnej Ázijskej mentalite. Po prijatí judaizmu skončili aj slovania ako vyznavači judaizmu na území Khazárie.

Nakoniec ich porazili ale Vikingovia z Kyjevskej Rusi, ktorí tam prišli z Dánska alebo zo Švedska rodom Rurikovcov. Rurikovci vládli vo vymyslenej Ruskej ríši po Ivana Hrozného, lokálnym Moskovitom a nie rusom.

Po porážke alebo pred zabitím utiekli do dnešného Ruska, tam mali najbližšie a hlavne boli bohatí, lebo kontrolovali činsku hodvábnu cestu. Aj do Maďarska k Orbánovi, ktorý vo veľkom velebí Chabad Lubavitch. Do Maďarska sa neskôr nasťahovali nemeckí Aškenázi. Orbán postavil plot na ochranu židov v Maďarsku, nie Maďarov. Všetci migranti v roku 2015 bez straty kvetinky naklusali do Europy vedľa bááájneho plota 🙂


Títo Moskoviti Ivana Hrozného prvákrát prešli cez Ural, keď zistili od miestnych lovcov, že sú tam drahé kožušiny, ktoré v tom čase mali väčšiu cenu ako zlato. Celá kráľovská Europa sa obliekala do drahých kožušín zo Sibíru.

Znie to na neuverenie, ale za 65 rokov títo kozácki Sibírski banditi Yermaka za kožušinami, skončili v čínskom Vladivostoku, lebo mali lepšie zbrane ako miestne kmene tatárov a kadejakých aziatov. Len kvôli kožušinám!!


Prostredníctvom opätovnej analýzy niektorých našich údajov sa však tvrdilo, že veľká časť predkov aškenázskej populácie pochádza od Chazarov, turecky hovoriacej skupiny, ktorá žila na severe oblasti Kaukazu pred ~ 1000 rokmi. Pretože chazarská populácia nezanechala žiadnych zjavných moderných potomkov, ktorí by umožnili jasný test na príspevok k aškenázskemu židovskému pôvodu, chazarskú hypotézu bolo ťažké preskúmať pomocou genetiky.

Okrem toho, pretože z oblasti Kaukazu boli k dispozícii len obmedzené genetické údaje a pretože tieto údaje sa sústreďovali v populáciách, ktoré sú geneticky blízke populáciám zo Stredného východu, akýkoľvek signál aškenázsko-kaukazskej genetickej podobnosti sa skôr pripisuje chazarskému pôvodu než zdieľaný blízkovýchodný pôvod predkov bol problematický.

Tu sme prostredníctvom integrácie genotypov z novo zhromaždených vzoriek s údajmi z niekoľkých našich minulých štúdií zhromaždili najväčší súbor údajov, ktorý je k dnešnému dňu k dispozícii na posúdenie aškenázskeho židovského genetického pôvodu. Tento súbor údajov obsahuje jednonukleotidové polymorfizmy v celom genóme v 1 774 vzorkách zo 106 židovských a nežidovských populácií, ktoré pokrývajú možné oblasti potenciálneho aškenázskeho pôvodu: Európa, Stredný východ a región historicky spojený s Khazar Khaganate.

Súbor údajov obsahuje 261 vzoriek z 15 populácií z oblasti Kaukazu a regiónu priamo na jeho severe, vzoriek, ktoré predtým neboli zahrnuté spolu so vzorkami aškenázskych Židov do genomických štúdií. Použitím rôznych štandardných techník na analýzu populačno-genetickej štruktúry sme zistili, že aškenázski Židia zdieľajú najväčší genetický pôvod s ostatnými židovskými populáciami a medzi nežidovskými populáciami so skupinami z Európy a Stredného východu.

Žiadna zvláštna podobnosť aškenázskych Židov s populáciami z Kaukazu nie je evidentná, najmä s populáciami, ktoré najviac reprezentujú chazarský región. Analýza aškenázskych Židov spolu s veľkou vzorkou z oblasti Chazarského kaganátu teda potvrdzuje skoršie výsledky, že aškenázski Židia odvodzujú svoj pôvod predovšetkým z populácií Blízkeho východu a Európy, že majú významný spoločný pôvod s inými židovskými populáciami a že neexistuje žiadny náznak významného genetického prínosu zvnútra alebo zo severu oblasti Kaukazu.

Modivo pánska móda